2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ: GELİŞMELER VE GELECEĞE BAKIŞ

21 Nisan 2015 Kemal Kurdaş Salonu Kongre ve Kültür Merkezi ODTÜ / Ankara


Program

10:00 Kayıtlar
10:30 Açılış Konuşmaları
Erol Taymaz (ODTÜ ERC)
Ali Bilge (İktisat, işletme ve Finans Dergisi)
10:45 Konferans Takdimi: Fatih Özatay
11:00-13:00 Sabah Oturumu - Oturum başkanı: Ercan Erkul
Vizyon 2023: 2002 Sonrası Sanayi Politikaları Değerlendirmesi (Erol Taymaz ve Ebru Voyvoda)
Türkiye’de Gelir Eşitsizliğinin Gelişimi (Alpay Filiztekin)
Türkiye İşgücü Piyasasında Güncel Eğilimler (Ozan Bakış)
13:00-14:00 Öğle arası
14:00-16:00 Öğle Sonrası Oturumu - Oturum başkanı: Banu Demir
Türkiye'nin İhracat Performansı (1996-2013) [Selin Sayek Böke –Seda Köymen]
Cari Açıklar, Dış Ticaret ve Finansal Kırılganlıklar (Erdal Özmen)
Merkez Bankası Bağımsızlığı Sonrasında Türkiye'de Para Politikası (Refet Gürkaynak, Zeynep Kantur, M. Anıl Taş, Seçil Yıldırım)
16:00-16:15 Çay arası
16:15-18:00 Panel: Genel Değerlendirme Panel başkanı: Fatih Özatay
Panelistler: Korkut Boratav, Hasan Ersel, Şevket Pamuk

Last Updated:
26/01/2019 - 14:32