ERC Homepage ERC Homepage
ERCKongreleri
ERC Ekonomi Dersleri
ERC Araştırma Raporları
Yürütme Kurulu
ERC Hakkında
e-posta
ODTÜ Ana Sayfa
Ekonomi Bölümü Ana Sayfa
View this page in English
 

ERC HAKKINDA

ODTÜ Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü dahilinde, günümüz ekonomik ve toplumsal sorunları üzerinde yapılacak araştırmaları desteklemek üzere kurulmuştur. Merkez, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişim sorunları hakkındaki teorik ve uygulamalı araştırmaları düzenlemeyi ve desteklemeyi, Türkiye'nin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin gereksinimlerini karşılayacak olan ders kitapları hazırlamayı ve akademik toplantılar düzenlemeyi amaçlamaktadır. Merkez, bu amaçla, seminerler, dersler ve kongreler düzenlemektedir. Araştırma raporları dizisi dahilinde, düzenli olarak yeni araştırmaları yayınlamaktadır. Merkez, araştırma dokümanlarını, yurt dışındaki çeşitli kurumlarla karşılıklı değişmektedir. Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin kütüphanesi, belgeler, araştırma raporları ve istatistiksel malzeme toplamakta ve bir veri tabanı oluşturmaktadır. Araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere hizmet vermektedir.

Ekonomik Araştırmalar Merkezi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara 06531
 

Fax: +90 (312) 210 1244
metuerc@metu.edu.tr