ERC Homepage ERC Homepage
ERC CONFERENCES
ERC Lectures in Economics
ERC Working Papers
Executive Committee
About ERC
e-mail
METU Home Page
Department of Economics
 

ERC WORKING PAPERS

Finansal Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Para Politikalarının Evrimi, 1980-2014

Hasan Cömert ve Oktar Türel

Abstract:
Dünya ekonomisinin son üç onyıldaki hızlı finansallaşması bağlamında, Türkiye’de para politikalarının geçirdiği evrimi konu alan bu yazı, kısa ve tanıtıcı Prolog da dâhil olmak üzere, dört bölümden oluşmaktadır. İkinci Bölüm’de 1980-2001 döneminde Türkiye’de para politikaları ve merkez bankacılığı (anlatının arka planına uluslararası gelişmeler yerleştirilerek) incelenmektedir. Çalışmanın en geniş ve ayrıntılı kısmını oluşturan Üçüncü Bölüm’de 1999-2001 Krizi ve 2001 tarihli (yeni) Merkez Bankası Kanunu’nun ardından Türkiye’de para politikalarının nasıl tasarlandığı ve yürütüldüğü ele alınmakta, bu politikaların eriştiği başarı düzeyleri tartışılmaktadır. Dördüncü (ve son) Bölüm, yazıyı sonuçlandırıcı gözlem ve değerlendirmelere ayrılmıştır. Makalenin bulguları TCMB’nin başarı veya başarısızlığının önemli ölçüde finansal akımlar ve enerji ve hammadde fiyatları gibi kendi etkisi dışındaki gelişmeler tarafından belirlendiğini göstermektedir. TCMB’nin daha etkin ve toplumsal olarak daha faydalı politikalar izlemesinin ön koşulu, bu kısıtların yapısal olarak aşılmasına bağlıdır.

Full Text (in Adobe Acrobat format)

2016

 • 16/14 Socio-Economic Factors Affecting Early Childhood Health: The Case of Turkey
  Deniz Karaoğlan and Dürdane Şirin Saracoğlu

 • 16/13 Finansal Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Para Politikalarının Evrimi, 1980-2014
  Hasan Cömert ve Oktar Türel

 • 16/12 A Consumer-Surplus Standard in Merger Approvals, Foreign Direct Investment, and Welfare
  Onur A. Koska

 • 16/11 The Scope of Auctions in the Presence of Downstream Interactions and Information Externalities
  Onur A. Koska , İlke Onur and Frank Stähler

 • 16/10 Participation of Turkey in Global Value Chains: An Analysis Based on World Input Output Database
  Ceren Gündoğdu and Dürdane Şirin Saracoğlu

 • 16/09 Real Exchange Rates and Growth
  Duygu Yolcu Karadam and Erdal Özmen

 • 16/08 Disability and Labor Force Participation: Evidence from Turkish Males
  Burcu Düzgün Öncel and Deniz Karaoğlan

 • 16/06 The Causal Effect of Education on Health Behaviors: Evidence from Turkey
  Aysıt Tansel and Deniz Karaoğlan

 • 16/05 Early Childhood Development and Human Capital Formation: The Case of Turkey in Global Perspective
  Dürdane Şirin Saracoğlu and Deniz Karaoğlan

 • 16/04 Empirical Investigation of Purchasing Power Parity for Turkey: Evidence from Recent Nonlinear Unit Root Tests
  Dilem Yıldırım

 • 16/03 Estimating Cost Efficiency of Turkish Commercial Banks under Unobserved Heterogeneity with Stochastic Frontier Models
  Hakan Güneş and Dilem Yıldırım

 • 16/02 The Foreign Direct Investment as a Signal
  Onur A. Koska, Ngo Van Long and Frank Stähler

 • 16/01 The Feldstein-Horioka Puzzle in the Presence of Structural Breaks: Evidence from China
  Dilem Yıldırım and Ethem Erdem Orman

 • 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996