ERC Homepage ERC Homepage
ERC CONFERENCES
ERC Lectures in Economics
ERC Working Papers
Executive Committee
About ERC
e-mail
METU Home Page
Department of Economics
 

ERC WORKING PAPERS

Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim: Bir Girdi- Çıktı Analizi

G. İpek Tunç

Özet:
Bilindiği gibi Türkiye ekonomisi özellikle 1980´lerden bu yana hızlı bir yapısal dönüşüm süreci yaşamaktadır. Son yılların Türk iktisat yazınında farklı bakış açıları ve yöntemlerle bu sürecin nedenlerini ve sonuçlarını açıklamayı amaçlayan çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı 1985-1996 dönemi için yapısal dönüşüm sürecinin ana unsurlarını belirleyebilmektir. Bu çalışmada talep yönlü girdi-çıktı (input-output) analizi temel yöntem olarak kullanılacaktır. Daha açık bir ifadeyle, üretim biçimlerindeki değişimlerin yanısıra, nihai talep unsurların sektörel üretim miktarlarındaki değişimlere olan etkileri ortaya konmaya çalışılacaktır. Böylece, yapısal değişim kaynaklarının üretim sektörleri bazında farklı etkileri irdelenebilecektir. Türkiye ekonomisi için hazırlanmış en son üç tablo olan 1985, 1990 ve 1996 yıllarına ait girdi-çıktı tabloları çalışmanın temel veri kaynaklarıdır. 1985-1996 dönemi ekonomide serbestleşme politikasının kısa dönem etkilerini gözlemlemek açısından 1985-1990 ve politikanın orta dönem etkilerini gözlemlemek açısından da 1990-1996 alt dönemlerine ayrılarak incelenecektir.

Full Text (in Adobe Acrobat format)

2004

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996