ERC Homepage ERC Homepage
ERC CONFERENCES
ERC Lectures in Economics
ERC Working Papers
Executive Committee
About ERC
e-mail
METU Home Page
Department of Economics
 

ERC WORKING PAPERS

Kamu Borçlanması, İstikrar Programları ve Uygulanan Maliye Politikalarının Kalitesi: Genel Sorunlar ve Türkiye Üzerine Gözlemler

Ferhat Emil and ve H. Hakan Yılmaz

Özet:
Bu tebliğde esas olarak istikrar programlarında mali uyumun kalitesi konusunda yanıt aramaya çalıştık. Genel teorik çerçeveden yola çıkarak mali uyumda kalite, büyümeye katkı sağlamaya yönelik maliye politikası tedbirleri ile mali uyumu sağlarken uygulanan enstrümanların kalitesi olmak üzere iki boyutta ele alınmıştır.

Full Text (in Adobe Acrobat format)

2003

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996