ERC Homepage ERC Homepage
ERC CONFERENCES
ERC Lectures in Economics
ERC Working Papers
Executive Committee
About ERC
e-mail
METU Home Page
Department of Economics
 

ERC WORKING PAPERS

İktisadi Kalkınma ve Kadınların İşgücüne Katılımı: Türkiye'den Zaman-Serisi Kanıtları ve İllere Göre Yatay Kesit Kestirimleri

Aysıt Tansel

Abstract:

Bazı araştırmacıların son zamanlarda belirlediği varsayıma göre kadınların işgücüne katılım oranı iktisadi kalkınma sürecinde U-biçimli bir eğri sergilemektedir. Bu makale, Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranlarına ilişkin zaman-serisi kanıtlarına yer veriyor ve illere göre yatay kesit belirleyicilerini ele alıyor. Zaman serisi kanıtları gösteriyor ki, sert inişli bir döneminin ardından, kadınların işgücüne katılım oranlarının düşme hızında son zamanlarda bir yavaşlama görülmektedir. Önümüzdeki birkaç on yıl içinde bu oranların çıkışa geçmesi beklenebilir. Kadınların işgücüne katılım oranlarının illere göre yatay kesit belirleyicilerinde kullanılan kalkınma ölçüsü her ilin kişi başına Gayrisafi Hasılasıdır. Kestirim modellerine, kişi başına Gayrısafi İl Hasılası'nın karesi ve başka belirleyiciler katılmıştır. Kestirim modellerinin kurulmasında 67 ilin 1980, 1985 ve 1990 zaman-konaklarına ait verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar iktisadi kalkınmanın doğurduğu U-biçimli etkiyi doğrulamaktadır. Bunun ötesinde, kadınların işgücüne katılım oranı üzerinde işsizliğin önemli ölçüde cesaret kırıcı etkisi olurken, öğrenim durumunun büyük olumlu etkisi görülüyor. Gizli işsizlik hesaplamaları, gösteriyor ki, kentlerde kadın işsizlik oranı, olduğundan eksik hesaplanmaktadır ve ümidini yitirmiş işçi etkisi kadınlarda önemli düzeyleri bulmaktadır.

JEL Codes: J16, J21, J22

Full Text (in Adobe Acrobat format)

2001

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996