ERC Homepage ERC Homepage
ERC CONFERENCES
ERC Lectures in Economics
ERC Working Papers
Executive Committee
About ERC
e-mail
METU Home Page
Department of Economics
 

ERC WORKING PAPERS

00/9 Türkiye’de ve seçilmiş ülkelerde eğitimin getirisi

Aysıt Tansel

Diğer yatırımlarda olduğu gibi, eğitime yapılan yatırımlar da getiri oranları bakımından değerlendirilmektedir. Eğitime yatırımın toplumsal ve özel getirilerin çesitli eğitim seviyeleri, program türleri ve toplumsal cinsiyet bakımından hesaplanması, eğitim politikalarının ve reformların geliştirilmesinde izlenecek politika sorunlarına yanıt aramada önem taşır. Bu makale, eğitimin getiri oranlarına ilişkin olarak son yıllarda yapılan kestirimlerin, Türkiye ve seçilmiş ülkeler için bir taramasını sunmaktadır. Eğitimin getiri oranlarının hesaplarına göre, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, öğrenim düzeyi yükseldilçe, toplumsal ve özel getirilerin her ikisi de azalmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bazı ülkelerde, örneğin Türkiye ve İspanya’da özel getirilerin öğrenim düzeyiyle arttığını göstermektedir. Birçok ülkede kadınların eğitiminin getirisi erkeklerinkinden daha yüksektir. Türkiye’de hem kadın hem de erkekler için meslek lisesi eğitiminin özel getirisi, genel liselerin özel getirisinden yüksektir. Mısır’da kadınlar için meslek programlarının getirileri, genel programlarınkinden daha azdır; fakat erkekler için tersi doğrudur. Mısır’da ve Türkiye’de çeşitli eğitim düzeylerinde, eğitimin getirisi özel sektörde kamu kesimine göre daha yüksektir.

2000

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996