ERC Homepage ERC Homepage
ERC CONFERENCES
ERC Lectures in Economics
ERC Working Papers
Executive Committee
About ERC
e-mail
METU Home Page
Department of Economics
 

ERC WORKING PAPERS

00/1 Medya tercihleri ve nedenleri: Ankara 1999

Zehra Kasnakoğlu, Erkan Erdil, Emel Memiş ve Emre Özçelik

Bu çalışmanın amacı, Ankara ilinde değişik sosyo-ekonomik gruplardan bireylerin medya konusundaki tercihlerini saptamaktır. Bu makale kapsamında, seçilen bireylerin hangi gazete ve dergileri okudukları, hangi televizyon programlarını izledikleri, hangi radyo programlarını dinledikleri irdelenmekte ve bu tercihlerin, cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir düzeyi gibi etmenlere göre ne denli farklılık gösterdiği istatistiksel olarak sınanmakta ve farklılık nedenleri incelenmektedir.

Çalışma, Aralık 1998'de Ankara kentsel kesiminde yapılan anket çalışmasıyla derlenen verilere dayanmaktadır. Hazırlanan soru kağıtları, değişik sosyo-ekonomik grupları temsil edecek semtlerde 15 yaşından büyük 800 bireye uygulanmıştır. Çalışmada önce anket yapılacak semtler belirlenmiştir. Haneye ulaşma ve kabul edilme zorlukları gözönünde tutularak, anketler sinema, süpermarket, fast-food restoran gibi değişik yaş, eğitim ve gelir grubundan bireylerin bulunacağı yerlerde seçilen fertlere uygulanmıştır.

Araştırmada örneğe çıkan tüm bireylerin evinde en az bir, %70'inde ise iki veya daha fazla sayıda televizyon bulunmaktadır. Televizyon seyretmeye ayrılan zaman daha çok mesai saatleri dışında, radyo, dergi ve gazete gibi diğer medya araçlarına ayrılan zaman ise daha çok mesai saatleri içindedir. Haber alma aracı olarak, daha çok televizyon kullanılmakta, bunu gazete izlemektedir. Deneklerin yarıdan fazlası medyanın yeterince özgür olmadığını düşünürken, yarısına yakını da bazı durumlarda sansürü savunmaktadır.

Anketlerden çıkan ilginç sonuçlardan birisi tercih edilme ile güvenilir olma özelliklerinin adeta bağımsız olmasıdır. Fiyat ve promosyon faktörlerinin deneklerin gazete tercihlerinde, ahlaka uygunluk faktörünün ise televizyon kanalı seçimlerinde önemli rol oynamadığı gözlenmektedir.

2000

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996